We zijn in de donkerste dagen van het jaar en bereiden ons voor op een nieuw begin, de geboorte van Christus.
Hij koos consequent voor de zwaksten, de kleinsten, de armsten. En wij? En ik?

Graag nodigen we je uit op de viering van zondag 22 december 2019 om 10:00 uur in Bethanië.

We sluiten af met een hapje en een drankje in het vooruitzicht van Kerstmis en de Jaarwende.

Wees welkom.
Centrum Bethanië
Bethaniëlei 74 te Genk

Odette – Josette – Jaak