JE BENT NOOIT LEERLING AF… LEERLING ZIJN IS EEN FULL-TIME BAAN !

Met de veertigdagentijd in het vooruitzicht staan we stil, aan de hand van het Marcusevangelie,
bij de roeping van de leerlingen en hoe die later uitgezonden worden als apostelen. (Marcus 1,14-20 en Marcus 6,7-13)

De leerlingen volgen Jezus vanuit hun eigen verwachtingen en worden door Hem uitgedaagd met zijn boodschap.
Een terugkomend thema is dat Jezus zich vaak door hen niet begrepen voelt. (Marcus 8,14-21)

Zo stelt Marcus de vraag aan ons
“wie is die Jezus toch?”
” wie is Hij voor ons ?“

Welkom op zondag 23 februari om 10.00 uur!
Centrum Bethanië
Bethaniëlei 74 te Genk

Gerd, Raf en Jac