God doet niets

Marcus zwijgt in zijn Evangelie over wat God doet.
Nergens wordt van Gods’ handelen verteld…
God doet niets !?
Ons onderwerp voor de viering van november is uitdagend.
We lezen Mc.15,33-39 en laten ons leiden door de figuren die in het stukje voorkomen.
Is het zo dat God niets doet?
Is de Bijbelse God dan wel te vertrouwen?
Marcus heeft daar zo zijn eigen mening over.
Moge zijn visie en het delen van onze zienswijze de hoop, het geloof en de liefde die in ons leeft versterken!
Welkom op zondag 24 november om 10.00 uur!

Centrum Bethanië
Bethaniëlei 74 te Genk

Marc, Gerarda en Elly