3 juni 2023

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Ben je al vertrouwd met meditatie, of helemaal niet…
Je wil wel beginnen, maar weet niet goed hoe…
Of misschien ben je gewoon geïnteresseerd om er meer over te horen…

Christelijke Meditatie België, in samenwerking met CCV-Hasselt, nodigt je hartelijk uit om te komen
luisteren naar Laurence Freeman OSB over het thema   Metanoia – laat je geest helemaal nieuw worden.
Je bent welkom op 3 juni a.s. in het Pastoraal Centrum, Tulpinstraat 75 te Hasselt (Kiewit)
van 13u30 tot 17u00.
Nieuwe wegen
We voelen allemaal de gevaren en de ontwrichting van onze tijd.
Maar als we met een contemplatief oog kijken, kunnen we het leven zien met een nieuwe blik, met nieuwe wegen om met elkaar om te gaan.
Het belang van meditatie is niet enkel om te ontspannen of te ontsnappen, maar om op nieuwe manieren te leren kijken.

Deze namiddag staat open voor iedereen, zowel voor mensen die al lang mediteren, als mensen die nog nooit gemediteerd hebben, en wordt afgerond met een dialoog tussen Laurence Freeman en Herman Van Rompuy.
‘Wat kan meditatie betekenen in het dagelijkse leven van mensen?’

Inschrijven kan door storting van 15€ op rekening BE78 7360 7709 7886 van Meditatio. Vermeld zeker jouw naam.
www.wccmbelgium.be
Er wordt vertaling voorzien vanuit het Engels.

Hopelijk mogen we je dan ontmoeten.
Wij kijken er naar uit.
José, Siglinde, Hilde en Gerda Stuurgroep WCCM België