Ethisch omgaan met geld

Er wordt wel eens gezegd “het geld regeert de wereld”.
Nochtans vertrouwen de meeste mensen hun geld toe
aan een bank, zonder zich veel vragen te stellen over wat die bank doet met dat geld!
Maar ook door wat je met je spaargeld doet kan je ontwikkelingen mee in een of andere richting sturen.