4 november 2019

Ethisch omgaan met geld

Er wordt wel eens gezegd “het geld regeert de wereld”.
Nochtans vertrouwen de meeste mensen hun geld toe aan een bank, zonder zich veel vragen te stellen over wat die bank doet met dat geld!
Ook door wat je met je spaargeld doet kan je ontwikkelingen mee in een of andere richting sturen.
Daarom werd 1975 de Oecumenische Ontwikkelingscoöperatie gesticht, onder impuls van de Wereldraad van Kerken, die hun gelden op de eerste plaats wilden inzetten voor het belang van de armen.
Dit inspireerde ook organisaties in ons land zoals Hefboom dat een gelijkaardige doelstelling heeft maar dan gericht op armen in eigen land.
Later volgen nog organisaties als Alterfin, Incofin, BRS enz..
Sinds 2000  is Oikocredit werkzaam in 69 landen en heeft in 12 landen, waaronder België, steunverenigingen die spaargelden werven bij kerken, organisaties en particulieren.
Ook banken zijn vanaf de negentiger jaren ethische beleggingen gaan aanbieden aan hun cliënteel.

Als mede oprichter van Oikocredit in ons land en betrokken bij de oprichting van Hefboom, wil Jac De Bruyn graag dit thema toelichten.
Datum: 4 november 2019 om 19 uur
Plaats: Stebo, Windekestraat 1, 3600 Genk