KWETSBAARHEID: EEN ECOLOGISCHE DEUGD
Gelukkig de mens die andermans broosheid draagt
Zoals hij zelf gedragen wil worden

De natuur toont ons dat leven in zichzelf
weerbaar maar tegelijk ook kwetsbaar is:
wat niet meer groeit,
wat niet meer verandert,
wat niet meer beweegt,
is ten dode opgeschreven.

Kwetsbaarheid doet leven en verbindt:
ik open mezelf naar buiten toe
en merk tegelijk hoe alles wat leeft
geworteld is in diezelfde kwetsbaarheid.

Franciscus nodigt ons uit
om elkaar in die kwetsbaarheid te dragen:
zodat wij nieuw leven mogelijk maken,
in onszelf, bij anderen, in de schepping.