26 oktober 2019

Marc Van Tente

Datum: Zaterdag  26 oktober van 10 u tot 12u30 ochtendseminarie met  Marc Van Tente.
Marc is pater Oblaat,  doctor theologie KU Leuven (1970), lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven, voormalig docent bij het Centrum voor Kerkelijke Studies te Leuven en aan het HIGW in Ganshoren, sindsdien werkzaam in theologische verkondiging en spiritualiteit. Medebewoner van de gemeenschap De Regenboog in Anderlecht en auteur van onder meer het boek: Vensters op het Mysterie. Een pelgrimstocht met Raimon Panikar.
Panikkar (1918-2010) is een Spaans-Indisch theoloog, filosoof en mysticus. Hij is nieuwe en gedurfde wegen gegaan, zowel inzake spiritualiteit als interreligieuze dialoog.

Marc gaat met ons in gesprek over gelovig zijn in onze westerse multiculturele wereld, in dialoog met wetenschap en andere spirituele tradities. Hij noemt zich wel eens een agnostisch kristen.

Locatie: Huize Ulburgs, St Annastraat 7 3550 Zolder
Inschrijving:
bij jac.debruyn@telenet.be
Kosten: Vrije bijdrage.

Wie aansluitend nog een broodje wil mee eten brengt iets mee of Jac haalt het bij ComPani mits uw bestelling!