1. Werkgroep Mystiek over Raimon Panikkar

Catharina Visser, die vorig jaar overleed, was een Nederlandse schrijfster en dichteres. Ze was actief in de DABAR-groep, een oecumenische leefgroep rond de abdij van Berne (nabij ’s Hertogenbos). We leren haar beter kennen via een interview op dvd en haar teksten. Citaat: “In het verborgene van ieder mens is een cel van eenzame beschouwing, men hoeft geen monnik te zijn om daar binnen te gaan, de stilte te groeten, te knielen en te wachten op de ontmoeting.”

Wanneer:        22 januari 2017 van 10:00 tot 12:00

Inkom:             vrije bijdrage in kistje

Inschrijving:    niet nodig

Meer info:       tel: 0477/29 60 39   mail: g.wim@hotmail.com

Waar:              Siloam, Holsteenweg 17, Zonhoven

 

 

  1. Voor u gelezen: religieuze en levensbeschouwelijke boeken

Wanneer:  Op iedere eerste vrijdagvoormiddag van de maand stellen enkele leden van de lezersgroep religieuze en levensbeschouwelijke boeken elk hun boek voor.

Ze geven hun appreciatie en bedenkingen. Heb je verdere vragen?

Ze geven er graag een antwoord op!

De lezingen hebben plaats van oktober tot en met mei.

Eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag van 09:30 tot 12:00

 

Waar: Vormingplus Limburg vzw, Cellebroedersstraat 13-15, 3500 Hasselt

Inkom: Gratis

Praktische info:

Voor meer informatie, neem contact op met Arseen De Kesel: arseen.de.kesel@telenet.be.

Via onderstaande link vind je de samenvattingen van de reeds besproken boeken. http://www.interlevensbeschouwelijk.be/voorugelezen.html

 

  1. METAMORFOSES : vrij-zinnige gesprekken .

Gedurende de voorbije decennia hebben velen een grondige verandering in hun christelijk geloven doorgemaakt.

In de bijeenkomsten spreken we met elkaar over die veranderingen. We voeren een vrij en zingevend gesprek. We helpen elkaar over drempels waarover we individueel niet kunnen of durven stappen.
Deze activiteit is voor iedereen die vragen heeft over het christelijk geloof, die de vragen tot zich laat doordringen en die naar één of andere vorm van antwoord zoekt, binnen en buiten het christelijke.

 

Eerstvolgende bijeenkomsten:

Metamorfose 4 : maandag 20 februari 2017 : Jezus : voorbeeld of inspiratie ?

Metamorfose 5 : maandag 21 maart 2017 : Wetenschap zonder mysterie of mysterie zonder wetenschap ?

Metamorfose 6 : maandag 24 april 2017 : Een christelijke gemeenschap : met of zonder hiërarchie ?

Metamorfose 7 : maandag 15 mei 2017 : Waarheid zonder waarden of waarden zonder waarheid ?

 

Waar: Vormingplus , Cellebroersstraat , 3500 Hasselt, van 09:30 tot 12:00 u.

Begeleiding : Arseen De Kesel, master in de theologie en master in de Bijbelse filologie.

Inkom: Deelname is gratis.

Praktische info: Alle geïnteresseerden zijn welkom. Liefst vooraf inschrijven.

 

  1. Bijbels Leerhuis Arseen De Kesel – Hasselt

Kan het evangelie van Marcus jou inspireren? Dat is afhankelijk van wie je bent en wilt worden.

We lezen het evangelie in groep. We wisselen uit hoe het verhaal over Jezus en de eerste christelijke gemeenschappen bij ons overkomt en wat het met onszelf doet. De lezing verrast, boeit, verrijkt : onze inzichten in het verhaal, in onszelf, in elkaar. Het evangelie van Marcus daagt uit om broer / zus van elke mens te worden; dat is niet vanzelfsprekend en dat ben je niet in één, twee, drie. Het vergt een lang proces, een levenslang leerproces. Dat was voor Jezus zo, voor zijn leerlingen, voor onszelf. Daar gaat het om in de Bijbelstudie: niet om het mooie verhaal, de geschiedenis, de archeologie ofschoon die ook niet te versmaden zijn.

Je bent hartelijk welkom. Dat kan op woensdag, donderdag of zaterdag, in principe tijdens de tweede week van de maand. Niet in januari en in juni tot en met september.

De bijbelgroep staat open voor alle levensbeschouwingen en religies. Praktische redenen (goede accommodatie, maar vooral een ruime en nabije parking) hebben gespeeld om in het Pastoraal Centrum (Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt) bijeen te komen.

 

BIJBELGROEPEN 2016-2017: U kan kiezen tussen woensdag of donderdag!

woensdag 8 en donderdag 9 februari 2017

woensdag 8 en donderdag 9 maart 2017

woensdag 19 en donderdag 20 april 2017

woensdag 10 en donderdag 11 mei 2017

 

Telkens van 09.30 u. – 12.00 u

Kosten: 5€ per keer

 

THEMA’S:

Februari 2017 : Marcus 10,1-12 : echtscheiding.

Maart 2017 : Marcus 10,13-31 : binnengaan in het koninkrijk van God.

April 2017 : Marcus 10,32-45 : Onderricht aan de twaalf apart.

Mei 2017 : Marcus 10,46-52 : de blinde Bartimeüs.

 

Begeleiding:

Woensdag: Arseen De Kesel. E-mail : arseen.de.kesel@telenet.be Tel: 011/720667 GSM: 0485/729030 .

Donderdag: Valérie Kabergs, doctor in de theologie

 

  1. Programma Achelse Kluis
  2. Abdijdagen (vooraf inschrijven niet nodig)

06.02.2017      19u.30 Leo Oosterveen, Christelijke traditie als bron van hoop voor een   verdeelde wereld

20.03.2017      19u.30 Mgr. Gerard de Korte, De toekomst van de Kerk

 

  1. Kluisdagen (vooraf inschrijven www.achelsekluis.org)

22.02.2017      13u.30-16u.30            Ria van den Brandt, Levenslessen van Etty Hillesum

30.03.2017      13u.30-16u.30            Mari Verstegen, Natuur- en stiltewandeling

 

Praktische info:

Voor meer informatie, neem contact op met Guido Caerts, tel. 089.24.77.01 of guido.caerts@telenet.be

 

 

  1. Christen Forum

Sigiswald Kuijken : Noten streven naar God

Muzikant, dirigent van La Petite Bande

 

Was het niet Dostojewski die zei: “schoonheid zal de wereld redden”? Dit is wat we bedoelen wanneer we verwijzen naar onze spirituele honger of onze zoektocht naar troost in deze wereld. Muziek kan een manier zijn om ons dichterbij het innerlijke te brengen. Het is in elk geval de weg die muzikant en dirigent Sigiswald Kuijken heeft gekozen. Hij combineerde in zijn loopbaan doorgedreven musicologisch onderzoek met een grote ontvankelijkheid voor de spirituele betekenis van de oude muziek. Voor Christen Forum geeft Sigiswald Kuijken een muzikale lezing over de Matthäuspassie van J.S. Bach, een van de meest gelaagde muziekstukken uit de Westerse geschiedenis. Sigiswald Kuijken brengt musicologische inzichten, een getuigenis van de eigen spirituele zoektocht in de Mattheüspassie én live muziek.

 

Waar: Cultureel Centrum Hasselt, Kunstlaan 5

Wanneer: Maandag 30 januari 2017 om 20 uur

Inkom: Vrije bijdrage