Het Veer vindt je privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan.

Wij gebruiken jouw gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk, om je steun te vragen voor acties en voor incidentele verzoeken om bijdragen.

Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Conform de voorschriften van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens van onze, leden, donateurs,… opgenomen in onze gegevensbank.

Je hebt inzagerecht in jouw gegevens en kan ze opvragen of laten wijzigen via een e-mail naar onze ledenadministratie info@hetveergenk.be.