Ter overweging

Paasboodschap 2023

PASEN is niet enkel het feest van Christus’ opstanding uit de dood of verrijzenis. PASEN is ook het feest van ‘opstand- ing’ en leven voor de mens, zowel voor als na de dood. Maar aan PASEN gaat het tragische gebeuren van het lijden vooraf met de dood aan het kruis van Jezus, de Christus. Deze…

Lees meer...

Een goede daad

Een goede daad verrichten is eenvoudig, een goede gewoonte ervan maken moeilijker. Aristoteles

Lees meer...

Valentijn

Liefde hoeft niet perfect te zijn Zolang ze maar echt is.

Lees meer...

Januari 2023 Wees gezegend

Gezegend Dat je gezegend moge zijn met al het goede. Dat je vreugde mogen zijn als de sterren en als de zandkorrels op het strand teveel om te tellen Dat gebrek en moeilijkheden uitsluitend mogen dienen om je sterker te maken En dat schoonheid ordening en overvloed voortdurend je metgezellen zullen zijn.   Dat ieder…

Lees meer...