Welkom op de website van Het Veer, een vernieuwend initiatief in Genk

Een bescheiden vaartuig,
’n Veer op de woelige stroom
van maatschappij en Kerk,
waar vaart het heen?
Is het veilig?
Zeker is dat het de oever
van de vaste zekerheden verlaten heeft.
Het vaart en zoekt een weg naar een open oever,
waar het project van de Ene
voor mens en samenleving
stilaan gestalte mag krijgen.
Wanneer Het Veer zal aanmeren, weten we niet,
maar de tocht zelf is belangrijk.
De opvarenden weten van het woord:
waar twee of drie samen zijn in naam van de Ene,
daar zal Zijn project beginnen, hoe klein ook,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

Ter overweging


Paasboodschap 2023

PASEN is niet enkel het feest van Christus’ opstanding uit de dood of verrijzenis.
PASEN is ook het feest van ‘opstand- ing’ en leven voor de mens, zowel voor als na de dood.

Maar aan PASEN gaat het tragische gebeuren van het lijden vooraf met de dood aan het kruis van Jezus, de Christus. Deze Rechtvaardige, in wie de Romeinse Landvoogd Pilatus geen kwaad vond, werd overgeleverd aan het volk, dat – opgehitst door zijn Joodse leiders – verdwaasd koos voor de misdadiger Barrabas.

Bij het overdenken van dit diep menselijk passiegebeuren stel ik vast dat dit drama zich dag na dag herhaalt in een veelvoud van vormen. Dit evangelisch verhaal is helaas nog brandend actueel. Vaak wordt ergens Christus weer gekruisigd. Via pers, radio en televisie worden we dagelijks geconfronteerd met vormen van geweld, oorlog, bezetting, onderdrukking, apartheid, onrecht, honger, ellende en zo meer. Hoe reageren wij dan?…

Voor wie kiezen wij dan: voor Christus of voor Barrabas? Voor de w(W)aarheid en het l(L)even of voor de leugen en de vernietiging?En wat ondernemen wij dan – persoonlijk of gezamenlijk – om te verhinderen dat Christus in Zijn broeder of zuster opnieuw gekruisigd wordt?…

Goddank zijn er velen die in en met Christus aan de strijd tegen ‘het kwaad’ deelnemen. Zij stellen niet enkel de vraag of er nog leven is na de dood, maar vooral de vraag: ‘Is er nog leven voor de dood?’ En meteen zetten ze zich in voor leven en ‘her-opstand-ing’ en reële bevrijding van mensen in nood. Dankzij hen wordt het Paasfeest van Christus opnieuw geactualiseerd.

Van harte wens ik dat het in die zin OOK VOOR U een ZALIGE PASEN moge zijn of worden!

Mark Cornelis

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Bezig met versturen

Aanbevolen

19 maart 2023
Veerviering


26 maart 2023
Leeskring Siloam


27 maart 2023
Boekvoorstelling


3 juni 2023
Studiedag Het Veer