Ter overweging

Pinksteren

Pinksterwind, wek ons, schud ons wakker, duw ons, trek ons met uw wervelkracht doorheen de wereld. Pinksterwind machtige wind van liefde, grijp ons, stuw ons naar eenheid in verscheidenheid. Waai in storm, waai in orkaan, waai onze luiheid overhoop, waai onze gemakzucht omver. Machtige wind van wereldwijde liefde, wind van naastenliefde, wind van Gods scheppende…

Lees meer...

Paasboodschap 2024

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DURFT OPSTAAN EN IN DE TEGENWIND DURFT GAAN STAAN en je het vanzelfsprekende, het algemeen geconsumeerde durft overstijgen om op te komen voor iets diepers, iets mooiers, voor het goddelijke in mens en wereld. Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DIEP GEROERD EN GERAAKT WORDT bij het vernemen van…

Lees meer...

Vastenbezinning: Welke God aanbid ik?

Boodschap van GOD WELVAART God welvaart heeft zijn geboden geproclameerd. Hier Zijn geboden:  Gij zult genieten wat ge kunt. Dit is het eerst en voornaamste gebod. En het tweede is eraan gelijk: Gij zult meer genieten dan ge kunt. Alle andere geboden liggen hierin besloten. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: beheers…

Lees meer...

Twee keer geboren

Ieder mens wordt minstens twee keer geboren: één keer uit de schoot, en één keer uit de ogen en handen van een ander mens die werkelijk om hem geeft. Iemand die je aankijkt en je respecteert. Ogen die je zoeken en herkennen, handen die niet grijpen, niet schenden en slaan, maar genezen en helen. Uit…

Lees meer...