Ons ontstaan

Het Veer is een christelijke basisgemeenschap voor mensen op zoek naar spirituele verdieping.

Een eigentijdse vertaling van de Bijbelse Geloofsboodschap en de Joods-christelijke traditie van liefde, gerechtigheid en solidariteit is onze inspiratiebron.

Wie zijn we?

Geen “Het Veer” zonder “Een Ander Gezicht van de Kerk”.
Geen “Een Ander Gezicht van de Kerk” zonder het Kerkreferendum van 1996-1997. Want hierin ligt onze ontstaansgeschiedenis. Sedert het einde van de jaren ‘70 kwam de Genkse groep priesterarbeiders en medestanders iedere zondagmorgen samen om te vieren in een huiskamer. Lief en leed, woord uit de Schrift, brood en wijn werden er gedeeld. In 1996 besloot de groep actief mee te werken aan het Vlaamse Kerkreferendum.

 

Na een jaar intense actie uitten enkele geëngageerde medewerkers uit parochies, organisaties en maatschappelijke sectoren die maatschappijverandering en gerechtigheid nastreven, het verlangen om elkaar te blijven ontmoeten en meer spirituele diepgang hierbij na te streven.

 

“Een Ander Gezicht van de Kerk” werd geboren en gedoopt. Een tiental jaren later kozen wij voor de huidige naam Het Veer. Enkele van de toenmalige doelstellingen worden tot op vandaag door de groep gedragen. We willen geen andere kerk maar de Kerk anders. Wij willen geen elitaire groep worden. Wij blijven aandachtig voor andere groepen die samenkomen rond “Strijd en inkeer”. Onze samenkomsten moeten van en aan de basis blijven. Wij bevorderen de solidariteit met armen en met mensen zonder stem, zowel in Noord als Zuid. Wij doen dit vooral via concrete projecten.

Onze vieringen

We hebben een vijftiental voorgangers, mannen en vrouwen, die telkens per twee de viering voorbereiden en leiden.

We bidden, zingen samen liederen, krijgen duiding bij een tekst uit de Bijbel en denken na over wat daarvan de boodschap kan zijn voor ons vandaag.

Elke viering gaat over een deelaspect van het jaarthema dat op onze jaarlijkse studiedag in juni wordt toegelicht en besproken.

Tijdens de tafeldienst delen we het brood en de wijn ter nagedachtenis van Jezus van Nazareth en is er gelegenheid om persoonlijke zorgen en wensen te formuleren.

Een ander gezicht van de kerk

Geen andere kerk, maar de Kerk anders’

Het verhaal van basisgemeenschap ‘Het Veer’

In deze rubriek leggen we ons oor te luisteren bij mensen en gemeenschappen die op de grote landkaart van de Kerk op zoek gaan naar alternatieve wegen. Ze doen dat elk vanuit een eigen voorgeschiedenis en context. Hun verhaal is dus niet eenvormig, maar gediversifieerd. Een kenmerk dat overal terugkomt, is de kritische kijk op de mastodont-Kerk die zij te rechtlijnig vinden, te zeer bekommerd om de eigen hiërarchische structuur, te weinig sociaal bewogen, onvoldoende betrokken op het godsvolk, en niet meer bij de tijd. Anderzijds situeren zij zich uitdrukkelijk binnen de Kerk. Ze willen geen andere kerk, maar de Kerk anders.