WERKING

VIERINGEN
Onze basisgemeenschap Het Veer viert elke derde zondag van de maand om 10 uur in een lokaal van Bethanië

Bethaniëstraat 74, 3600 Genk.

Jaarthema HET VEER 2023 – 2024

De Bergrede – De wereld op zijn kop

In het Oude Verbond volgde je de weg naar het geluk door het naleven van de tien geboden.

In het Nieuwe Verbond vult Jezus deze aan met de zaligsprekingen.

Paula Veestraeten
Paula Veestraeten

Gezegend jij
naar ‘de zaligsprekingen’, Matteüs 5, 3 - I2

Gezegend jij om je eenvoud
Je vond jezelf al.

Gezegend jij die treurt en rouwt
en die troost vinden zal.

Gezegend jij, zachtmoedige,
die weerloos dient alom.

Gezegend jij die recht zoekt
Het zal rijzen als de zon.

Gezegend jij, meedogende,
die deelt in alle leed.

Gezegend jij die in je hart
de woning van de Ene weet.

Gezegend jij die gaat in vrede.
In elke voetstap kom je thuis.

Gezegend jij om wat je hebt geleden
en welkom in het vaderhuis.

 

Hein Stufkens

Jaarthema ‘Het Veer’ 2022 – 2023

JAARTHEMA-3

“Allen broeders en zusters”. Met die woorden richtte Sint-Franciscus van Assisi zich tot zijn broeders en zusters  en liet hij hen kennismaken met een manier van leven die doortrokken was van de smaak van het evangelie. Zalig noemt hij allen die hun broeder evenveel liefhebben ongeacht of deze ver van hem weg is of dichtbij.

Sint-Franciscus legt de essentie uit van een open broederlijkheid die toelaat ieder mens te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht zijn of haar fysieke aanwezigheid, ongeacht waar hij of zij geboren is of leeft.

Paus Franciscus werkte dit thema verder uit in zijn encycliek: Fratelli tutti.
Dat document nemen we als leidraad voor onze vieringen in dit werkjaar.

JAARTHEMA 2020 – 2021 EN 2021 – 2022
Leven met genoeg op maat van mensen en planeet

jaarthema-Stijn

We staan op een keerpunt, het besef groeit dat we naar een duurzaam maatschappijbeeld dienen te evolueren. Het is onmogelijk dat heel de mensheid op het welvaartspeil van het westen kan komen.
We botsen op de limieten van onze planeet én de moderne samenleving maakt vele mensen ongelukkig.
Voor een goed leven is er meer nodig dan enkel voldoende geld.
Om tot en goed leven voor allen te komen, zullen heel wat taboes moeten worden aangepakt.
Om te beginnen met deze van de overbevolking van onze planeet.
Sinds 1950 is de wereldbevolking verdubbeld
In 1804 waren er voor het eerst meer dan een miljard mensen op aarde. In 1927 was dat aantal verdubbeld en in 1960 passeerden we de drie miljard. Vier miljard werd bereikt in 1974, vijf miljard in 1987, zes miljard in 1999. In 2011 gingen we over de zeven miljard. En in 2023 bereiken we dus acht miljard.

 

Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen waarom er zovele bossen plaats moeten maken voor landbouwgronden en dat onze grondstoffen uitgeput geraken.
We sommen de voornaamste aspecten op waaraan we dringend moeten werken:

  • Respect voor de ecologische grenzen
  • Een minder materialistische invulling van een goed leven
  • Rechtvaardige economische verdeling
  • Vrede en mensenrechten
  • Een ecologische economie als basis
  • Veralgemening van een echte democratie
  • Onderwijs voor iedereen
  • Het ombuigen van de bevolkingstoename naar een afname ervan