LINKS

Evangelie Levensnabij

De werkgroep Evangelie Levensnabij wil  handen en voeten geven aan wat mensen boven zichzelf uittilt in kerk & samenleving en doen dat vanuit de joods-christelijke traditie.
De werkgroep Evangelie Levensnabij verzorgt een driemaandelijkse Nieuwsbrief die u via deze site makkelijk kan raadplegen.

 

Bezield Verband – Platform open spiritualiteit

Wat zij willen zijn

Bezield Verband Vlaanderen (BVV) nodigt vanuit een fundamenteel respect bezielde én bezielende mensen uit om een open beweging te vormen rond zingeving en spiritualiteit.

Wat zij beogen

BVV is gedragen door een kijk op spiritualiteit die open staat voor iedere levensbeschouwing, al dan niet religieus.
Voor BVV is iedereen in onze complexe wereld als mens evenwaardig. Het BVV stimuleert het bewust worden en leven vanuit de eigen levensbeschouwing zodat zij zingevend en zinvindend kunnen functioneren.
BVV  wil mensen kansen geven spiritualiteit te verkennen in een open, warme en respectvolle houding in de hoop dat mensen kracht vinden in hun bezieling.

Hoe zij dat willen doen

Bezield Verband Vlaanderen ondersteunt groepen en individuen door het organiseren van dialoog en vorming, het bijhouden van een open agenda met activiteiten, het bevorderen van groepjes rond spiritualiteit en allerhande andere activiteiten die de missie en visie faciliteren.

 

De SOCIALE KALENDER wil een divers aanbod aan maatschappijvernieuwende initiatieven samenbrengen in één agenda die in een oogwenk kan geraadpleegd worden. Je vindt er voordrachten en panelgesprekken, acties en manifestaties, tentoonstellingen en evenementen die bijdragen tot een leefbaarder wereld vanuit ecologische, sociale, spirituele, artistieke of interculturele hoek. Je vindt hem terug onder

www.socialekalender.be

 

Preken.be

Hier bewaren we Nederlandstalige katholieke preken, en in mindere mate ook vieringen en bezinningen. Deze worden verzameld via verschillende kanalen: In onze prekenlijst "Liturgie voor allen" wisselen zo'n 750 leden regelmatig teksten met elkaar uit. Daarnaast zal je hier teksten vinden van andere auteurs, die vaak terug te vinden zijn op hun eigen websites, verspreid over het hele web.

Men kan zich aanmelden, je krijgt dan de gelegenheid lid te worden van de mailinglist.

www.preken.be


 

Homilieën
van Manu Verhulst

 

 

Filosofenfontein – Heverlee

Filosofenfontein is een Dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende mensen. Dat zoeken verloopt vanuit velerlei invalshoeken, in een variëteit aan vormen en op verschillende ritmes. Concreet speelt het zich af op drie domeinen: liturgievorming en gemeenschapslevenLees hier onze volledige visietekst 

De meeste teksten van onze zondagsvieringen (sinds 2003) zijn beschikbaar in het Archief (hier de link van het archief)De vieringen van het huidige kerkelijk jaar zijn rechtstreeks te bereiken door Meest recente vieringen aan te klikken.

 

 

De Brug – Leerhuis- en Liturgieprojecten - Lier

Zoekenden, van huis uit gelovigen, ongelovigen en agnosten kunnen er elkaar vinden en gemeente vormen. De inspiratiebron is het Bijbelse geloofsverhaal en de joods-christelijke traditie,

met als ijkpunten het woord van de profeten en ‘Jezus Messias als beeld van ons bestaan’.

Andere levensbeschouwingen en geloofstradities kunnen hierbij verfrissende inzichten geven.

 

Dekenaat Oudenaarde

Overwegingen, bezinningen en complete vieringen in overzichten voor A- B- en C-cyclus en vooral vele links naar interessante websites.


Vlaamse Bijbelstichting

De Vlaamse Bijbelstichting is een katholieke vereniging met als doel de Bijbel te verspreiden en toegankelijk te maken voor een breed publiek.
Zij wil de omgang met en de kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek bevorderen.
Op deze website ontdekt u de activiteiten en hulpmiddelen die zij daartoe aanbiedt, o.a. bijkomende links naar achtergrondinformatie.
De bijbelstichting geeft ook het tijdschrift Esra uit dat vier keer per jaar verschijnt.
http://www.vlaamsebijbelstichting.be/