Paasboodschap 2024

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DURFT OPSTAAN EN IN DE TEGENWIND DURFT GAAN STAAN en je het vanzelfsprekende, het algemeen geconsumeerde durft overstijgen om op te komen voor iets diepers, iets mooiers, voor het goddelijke in mens en wereld.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DIEP GEROERD EN GERAAKT WORDT bij het vernemen van oorlog, geweld, vernielingen, apartheid, machtsmisbruik, straffeloosheid en je mensen wilt doen opstaan uit elke vorm van onrecht en onvrede.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE HET EVANGELISCH VERHAAL VAN DE RIJKE JONGELING ALS JOUW VERHAAL BESCHOUWT en jij die in het rijke Westen bent opgegroeid de vraag van Jezus hoort als jouw levensvraag: waarvan wil jij afstand doen en wat wil jij delen?

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE KRACHT PUT UIT BIJBELSE BEELDEN DIE TOT JOUW VERBEELDING SPREKEN en je ontdekt dat geen enkele structuur of instelling de moeite waard is om te worden aanbeden, maar alleen God; want alleen Hij (Zij) is heilig.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE MILD BENT IN JOUW RADICALE KEUZE en je vol humor, speels en met vreugde geleerd hebt veel te relativeren en geen mensen van gelijk welk ras, religie, gender, overtuiging afschrijft of uitsluit.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE ZO GEWELD-ARM MOGELIJK LEEFT en nooit de mechanismen van verdrukkers overneemt, hoe verfijnd die ook mogen zijn; want vrede en liefde is in elk geval belangrijker dan een blijvende vete en zelfs van gelijk te willen halen.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE EEN VOORKEUR–OPTIE INBOUWT VOOR WIE KLEIN EN WEERLOOS IS en je hen opneemt in jouw vriendenkring en jouw agenda; want zij zijn de spiegel waarin je jouw eigen gelaat en dat van de maatschappij kunt ontdekken.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DE WERELD NIET OP JOUW EENTJE WILT VERBETEREN, maar je verbonden weet met velen door gezamenlijke strijd en inkeer; want daardoor groeit er een diepe verbondenheid, die je intens zullen stimuleren.

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE TEKENS ZIET VAN REEDS ONTKIEMD ZAAD en je het nieuwe ziet groeien: onstuitbaar, kwetsbaar en toch niet te weerstaan, maar gun jezelf dan de tijd om elkaar vreugdevol een ‘Paas-glas’ aan te reiken; want ook hier is God aanwezig.

Wees een PAASMENS. Dat is mijn PAASWENS aan jou

ZALIG PASEN

Mark Cornelis

 

 

Gepost in