Paasboodschap 2024

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DURFT OPSTAAN EN IN DE TEGENWIND DURFT GAAN STAAN en je het vanzelfsprekende, het algemeen geconsumeerde durft overstijgen om op te komen voor iets diepers, iets mooiers, voor het goddelijke in mens en wereld. Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DIEP GEROERD EN GERAAKT WORDT bij het vernemen van…

Read More

Vastenbezinning: Welke God aanbid ik?

Boodschap van GOD WELVAART God welvaart heeft zijn geboden geproclameerd. Hier Zijn geboden:  Gij zult genieten wat ge kunt. Dit is het eerst en voornaamste gebod. En het tweede is eraan gelijk: Gij zult meer genieten dan ge kunt. Alle andere geboden liggen hierin besloten. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: beheers…

Read More

Twee keer geboren

Ieder mens wordt minstens twee keer geboren: één keer uit de schoot, en één keer uit de ogen en handen van een ander mens die werkelijk om hem geeft. Iemand die je aankijkt en je respecteert. Ogen die je zoeken en herkennen, handen die niet grijpen, niet schenden en slaan, maar genezen en helen. Uit…

Read More

Zachtheid

Zachtmoedig is één van de vele woorden waarvoor wij een definitie kunnen geven, maar waarvan de echte betekenis pas duidelijk wordt door oefenen, beoefenen, via het doen, door ervaring. René Steegmans

Read More

Kerstmis 2023

Als wij Kerstmis vieren, gaat het niet om de kerstgeschenken maar om de KERSTBOODSCHAP. Maar wat is die? Het kind in de kribbe staat symbool voor TOEKOMST, een nieuw begin. In Jezus werd het visioen van het Rijk Gods duidelijk: een wereld met een goed leven voor iedereen, waar iedereen gezien, gerespecteerd en tot zijn…

Read More

Advent

Advent is onderweg zijn van verwachting naar vervulling van droom naar werkelijkheid. Drie werkwoorden staan centraal. Ze zetten ons aan het werk: DROMEN, BEKEREN, JE INZETTEN Maurits Gilissen Uit Adem-Tocht

Read More

Troost

Met andere woorden: als ik troost zoek, of als Afscheid en Verdriet weer eens op mijn schoot zijn geklommen en afwachtend naar me zitten te kijken – wat ga je in de toekomst met ons doen?- geef ik ze allebei een stoel door een goeie gedachte te koesteren, een mooie herinnering op te roepen, en…

Read More

Verdriet en emotioneel lijden

“Huilen is op zijn manier goed, zolang het duurt. Maar je moet er vroeg of laat mee ophouden, en dan moet je nog beslissen wat je gaat doen”. C.S. Lewis

Read More

IN HET LEVEN IS ER HEEL VEEL “ MOED” NODIG

Gelukkig zij die moedig zijn. Geen angst tonen voor het komend gevaar, en bereid een naaste te beschermen. Zich dapper en met moed kan gedragen. Afstand  neemt van geweld, en zoekt naar  vrede. Geef ons de kracht, om de moed niet te verliezen. Gelukkig zij die zacht – moedig zijn. Het getuigt van moed om…

Read More