Laat me

Laat me even gerust Vraag niets Verwacht niets van me Mijn hoofd is vol Mijn hart klopt stil Mijn lijf wil niet mee Mijn batterij is leeg Laat me even Laat me luisteren naar de vogels Laat de zon op mijn vel Laat het zand tussen mijn tenen Laat mijn ogen het landschap opnemen Laat…

Read More

De goede herder geeft zijn leven

(Joh. 10, 11-18) Jezus is inderdaad de goede herder. Hij zorgt voor de zwaksten, geeft Zijn leven voor Zijn ‘schapen’ en roept alle mensen op tot de ene ‘schaapsstal’: ‘één kudde, één herder’. Maar het is minder duidelijk hoe Hij – hier en nu – voor u en mij en voor de wereld ‘de Goede…

Read More

Pinksteren

Pinksterwind, wek ons, schud ons wakker, duw ons, trek ons met uw wervelkracht doorheen de wereld. Pinksterwind machtige wind van liefde, grijp ons, stuw ons naar eenheid in verscheidenheid. Waai in storm, waai in orkaan, waai onze luiheid overhoop, waai onze gemakzucht omver. Machtige wind van wereldwijde liefde, wind van naastenliefde, wind van Gods scheppende…

Read More

Paasboodschap 2024

Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DURFT OPSTAAN EN IN DE TEGENWIND DURFT GAAN STAAN en je het vanzelfsprekende, het algemeen geconsumeerde durft overstijgen om op te komen voor iets diepers, iets mooiers, voor het goddelijke in mens en wereld. Een PAASMENS ben je, WANNEER JE DIEP GEROERD EN GERAAKT WORDT bij het vernemen van…

Read More

Vastenbezinning: Welke God aanbid ik?

Boodschap van GOD WELVAART God welvaart heeft zijn geboden geproclameerd. Hier Zijn geboden:  Gij zult genieten wat ge kunt. Dit is het eerst en voornaamste gebod. En het tweede is eraan gelijk: Gij zult meer genieten dan ge kunt. Alle andere geboden liggen hierin besloten. Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: beheers…

Read More

Twee keer geboren

Ieder mens wordt minstens twee keer geboren: één keer uit de schoot, en één keer uit de ogen en handen van een ander mens die werkelijk om hem geeft. Iemand die je aankijkt en je respecteert. Ogen die je zoeken en herkennen, handen die niet grijpen, niet schenden en slaan, maar genezen en helen. Uit…

Read More

Zachtheid

Zachtmoedig is één van de vele woorden waarvoor wij een definitie kunnen geven, maar waarvan de echte betekenis pas duidelijk wordt door oefenen, beoefenen, via het doen, door ervaring. René Steegmans

Read More

Kerstmis 2023

Als wij Kerstmis vieren, gaat het niet om de kerstgeschenken maar om de KERSTBOODSCHAP. Maar wat is die? Het kind in de kribbe staat symbool voor TOEKOMST, een nieuw begin. In Jezus werd het visioen van het Rijk Gods duidelijk: een wereld met een goed leven voor iedereen, waar iedereen gezien, gerespecteerd en tot zijn…

Read More

Advent

Advent is onderweg zijn van verwachting naar vervulling van droom naar werkelijkheid. Drie werkwoorden staan centraal. Ze zetten ons aan het werk: DROMEN, BEKEREN, JE INZETTEN Maurits Gilissen Uit Adem-Tocht

Read More