Wens bij een nieuw werkjaar

Ik wens je de vreugde van de kleine dingen en niet meer zorgen dan je dragen kan. Ik wou dat je elke morgen ‘ja’ kan zeggen tegen het gezicht dat je in de spiegel ziet. Ik wens je lieve mensen dichtbij als je van binnen pijn hebt, en de stille moed steeds opnieuw te beginnen…

Read More

Vakantiegebed

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen, zich even kan losmaken uit het gareel van de zorgen en verantwoordelijkheid, dat, los en vrij, de aarde kan proeven en ruiken, en de lucht en het water en de mensen erbij. Geef mij een hart dat nog kan luisteren naar de vogels en kan glimlachen…

Read More

De Geest brengt leven in de brouwerij

Onze tijd is in beweging. Het is dan toch normaal dat ook de Kerk – als instelling en als gemeenschap – in beweging is. Ware dit niet het geval (zoals het helaas gedurende vele jaren gebeurd is), dan hoeven we ons echt ongerust te maken. Immers, waar ‘leven’ is, moet er ‘beweging’ zijn. Dat is…

Read More

Emmaüs

Als je morgen naar ‘Emmaüs’ moet, en onderweg komen er vragen in je hart en twijfels in je geest en zinkt de moed in je schoenen, zie toe wie met je meegaat op de weg … Het zal een mens zijn die eerst vreemd voor je is, misschien luistert hij en maakt veel voor je…

Read More

Paasboodschap 2023

PASEN is niet enkel het feest van Christus’ opstanding uit de dood of verrijzenis. PASEN is ook het feest van ‘opstand- ing’ en leven voor de mens, zowel voor als na de dood. Maar aan PASEN gaat het tragische gebeuren van het lijden vooraf met de dood aan het kruis van Jezus, de Christus. Deze…

Read More

Een goede daad

Een goede daad verrichten is eenvoudig, een goede gewoonte ervan maken moeilijker. Aristoteles

Read More

Januari 2023 Wees gezegend

Gezegend Dat je gezegend moge zijn met al het goede. Dat je vreugde mogen zijn als de sterren en als de zandkorrels op het strand teveel om te tellen Dat gebrek en moeilijkheden uitsluitend mogen dienen om je sterker te maken En dat schoonheid ordening en overvloed voortdurend je metgezellen zullen zijn.   Dat ieder…

Read More

Een mens op je weg

In de koude nachten van je leven een Maria of Jozef op je weg tegenkomen,  een mens die zich kwetsbaar en mild durft open te stellen,  zijn armen als een deken om je heen slaat en je zo genoeg warmte en geborgenheid geeft  om verder te kunnen gaan of je te laten thuiskomen. Met Kathleen…

Read More

December 2022 Powerbank

          Powerbank Mijn batterij is plat, leeg, ik kan niets meer doen, ben onbereikbaar, een zwart scherm. Waar kan ik weer opladen? Waar vind ik energie? Hoe raak ik weer verbonden met de wwwijde wereld? Ik vraag je: als ik geen contact vind, alleen een stop-contact, wil jij dan mijn powerbank…

Read More