De natuur in het rijtje van de weerlozen.
In deze viering staat het tweede scheppingsverhaal uit Genesis centraal.
God vormt er de mens uit stof van de aarde en laat de mens rusten in de tuin van Eden – om die te dienen en erover te waken.

Het is een ‘tegendraads’ Bijbels verhaal van waaruit we pleiten voor kritische en warme medemenselijkheid.