Franciscus van Assisi en de Donut-economie.
Een oproep tot een broederlijke manier van leven