KLIMAATCRISIS = KINDERRECHTENCRISIS

DE KLIMAATCRISIS IS EEN KINDERRECHTENCRISIS
JONGEREN IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT
GESPREKSAVOND 12 OKTOBER 2023.

Locatie: Oude Gevangenis Hasselt, Martelarenlaan 42 3500 Hasselt, Aula Emiel Verhaeghe

19.00 u: de deuren gaan open
Bezoek boeken- en infostands van de deelnemende groepen
Oxfam WW zorgt voor een drankje
19.30u: Welkom
19.40u: Myriam Philippens – De 25 % revolutie! (documentaire Donut Economie – Kate Raworth)
20.10u: Getuigenis Benjamin Van Bunderen Robberechts, 16 jaar, klimaatactivist.
20.25u: Caroline Vrijens, Kinderrechtencommissaris: De klimaatcrisis vanuit kinderrechtenperspectief.
20.55u: Kobe Hautekiet – UNICEF – De Kinder-klimaattop op 13 november 2023
21.10u Bert Carremans: Het Klimaat Actie Plan Hasselt. Haalt Hasselt de vooropgezette doelen?
Hoe burgers betrekken bij de concretisatie van het lokale Klimaat Actieplan?
21.25u: Frans Swartelé: Hoe kinderen en jongeren betrekken bij de opvolging van dit plan?
21.35u: Nele Kelchtermans. In welke richting denkt het beleid?
21.45u: Anuna De Wever – Jongeren in actie voor het klimaat.

Het belangrijkste instrument waarover lokale besturen beschikken om de klimaatcrisis te bestrijden
is hun KLIMAAT ACTIE PLAN, ontwikkeld in het kader van de Europese Burgemeesterconvenanten.
Ook Hasselt beschikt over een uitvoerig KLIMAAT ACTIE PLAN.

Op 27 maart 2023 publiceerde het Kinderrechtencommissariaat hun adviesnota: De klimaatcrisis vanuit kinderrechtenperspectief.
Het KRC dringt er bij de verschillende parlementen, regeringen en lokale overheden op aan om de bezorgdheden van kinderen over de effecten van klimaatverandering ernstig te nemen. Kinderen en jongeren zijn niet alleen lichamelijk kwetsbaarder voor extreme condities, ze gaan er in hun leven ook meer mee geconfronteerd worden dan de volwassenen van nu. Daar tegenover staat dat zij niet democratisch vertegenwoordigd zijn in het parlement. Daarom is het belangrijk hun stem op andere manieren aan bod te laten komen en naar hun bezorgdheden te luisteren.
Het KRC doet deze aanbevelingen:
Garandeer dat milieumaatregelen kindgevoelig zijn. Bouw in alle beleidsbeslissingen over het milieu de noden van kinderen in.

 • Luister naar de stem van kinderen en jongeren in het klimaatverhaal. Geef jongeren meer toegang tot besluitvorming over klimaat op lokaal, nationaal, internationaal niveau.
 • Maak een prioriteit van educatie en sensibilisering in al hun vormen. Zorg dat alle kinderen natuur en groen kunnen beleven en ervaren dicht bij huis. Empower kinderen door wetenschappelijke kennis over klimaatverandering te koppelen aan de kennis en het begrip van hun rechten, zodat ze hun rechten effectief kunnen uitoefenen en benutten.
 • Beperk emissies van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk. Streef maximaal naar circulaire economie, met deelsystemen en hergebruik. Investeer in duurzame energie.
 • Voer een eerlijk internationaal klimaatbeleid dat historische onrechtvaardigheden in acht neemt en herstelt.
 • Sensibiliseer gezinnen correct over wat ze zelf kunnen doen, en hou ook rekening met de sociaal-economische verschillen tussen gezinnen en met de verschillen in draagkracht.
 • Voer een klimaatbeleid op basis van wetenschappelijke kennis en beschikbare technologieën
 • Wees voorbereid op klimaatrampen en neem de nodige aanpassingsmaatregelen. Zorg ook voor een degelijk slachtofferfonds.

Het doel van deze gespreksavond is sterk verbonden met dit advies van het Kinderrechtencommissariaat.
Kan Hasselt uitgebouwd worden tot een inspirerende pilootgemeente
in Limburg waarin de snel oprukkende klimaatcrisis verbonden wordt met de bedreigde kinderrechten.

 1. Hoe worden de aanbevelingen van het KRC geïntegreerd in het lokale Klimaatactieplan van de stad Hasselt?
 2. Op welke manier wordt de klimaat-kinderrechteneducatie omgezet in de praktijk?
 3. Worden de vooropgezette doelen van dit plan gehaald?
 4. Op welke manieren zullen kinderen en jongeren betrokken worden bij de opvolging en concretisatie van dit plan?

Clavis Uitgeverij publiceerde dit jaar het boek: DE TOEKOMST IS VAN ONS. JONGEREN IN ACTIE VOOR HET KLIMAAT. Dit boek brengt tientallen jongeren wereldwijd tot leven in hun strijd tegen de klimaatopwarming. Zonder hun participatie zijn geen oplossingen mogelijk.

Samenwerkingsverband: Broederlijk Delen, Clavis Uitgeverij, 11 11 11, Green Peace Limburg, Grootouders voor het Klimaat Limburg, Limburgse Milieukoepel, Natuurpunt Hasselt-Zonhoven, Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Werkgroep Klimaat Actie Plan Hasselt