LEESKRING MYSTIEK

Wanneer: Zondag 28 april van 10 tot 12 uur
Onderwerp :Kennismaking met Isaac de Syriër / van Ninive
7de eeuwse monnik en mysticus
Prijs: 10€
Plaats: Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven
Samenstelling teksten en begeleiding : Lieve Vandormael
Inhoud: Isaac de Syriër, ook genoemd van Ninive, leefde van ca 640 tot 700 en behoorde tot de Oost-Syrische kerk.
Hij was theoloog, even bisschop van Ninive, maar keerde terug naar zijn leven als monnik en kluizenaar.
Hij was een mystieke man, zijn geschriften hebben in zijn tijd tot op de dag van vandaag veel invloed gehad op de Russische spiritualiteit.
Deze universeel geliefde figuur slaagt erin, om boven alle controversen en confessionele splitsingen uit, tot het hart te spreken.
Hij leefde echter zelf in een woelige tijd van oorlog en geweld, van scheuringen en oppositie, waar hij ook persoonlijk onder geleden heeft.
Isaac beklimt niet enkel hoge mystieke paden, maar daalt af in de menselijke zwakheid en sterfelijkheid – daardoor is de menselijke natuur immers ten diepste getekend.
Voor Isaac is dat echter geen gevolg van de zondeval.
Dat klassiek geworden schema hanteert hij niet.
En hier ligt een van de fundamentele en bevrijdende aspecten van zijn denken: “We zijn niet sterfelijk geworden omdat we gezondigd hebben, maar omdat we sterfelijk zijn, zijn we in zonde vervallen”.
Wanneer we ons door lijden en moeilijkheden volledig bewust worden van onszelf, en onszelf zien zoals we zijn, dan is er plaats voor ware Godsontmoeting.
Info  mail naar  Lieve Vandormael:
l.vandormael2@gmail.com