Leeskring Mystiek Siloam

Leeskring Mystiek Siloam

Wanneer: Zondag 22 oktober van 10 tot 12 uur
Onderwerp: De kleine goedheid
Prijs: 10 €
Plaats: Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven
Begeleiding: Guido en Paula Caerts – Veestraeten

GEEN TOEKOMST ZONDER KLEINE GOEDHEID
Naar genereus samenleven in verantwoordelijkheid
vanuit Emmanuel Levinas

Roger Burggraeve start zijn verhaal bij de mens als ik-persoon die tracht te genieten van het leven en daar zelf richting aan wil geven. In de confrontatie met zijn eigen eindigheid en fragiliteit wordt de mens echter verplicht rekening te houden met de wereld rondom zich en met de ander.  Maar al snel ervaart het baatzuchtige ik de vreemde andere als een concurrent en een bedreiging.

Vanuit dat gegeven gaat Burggraeve op zoek naar  aanzetten voor een humaner samenleven.  Want achter het masker van het gezicht van de ander, gaat ook een kwetsbaarheid schuil. De schamele naaktheid van het gelaat openbaart de ander als ontheemde, vaderlandsloze, balling, vluchteling, proletariër … Burggraeve verwijst naar de Letse beeldhouwer Sacha Sosno die in zijn sculpturen het gelaat soms vervangt door een leeg vak.

Meer info: Lutgarde GOEMANS, lut.goemans@telenet.be, mobiel 0497-61 59 18
Siloam – bezinningscentrum Siloam (weebly.com)