Onze wereld lijkt soms een stal

In de advent steken we elke week een kaars aan op de adventskrans. Zo worden we eraan herinnerd dat het leven méér is dan de winterse duisternis. We worden ertoe aangezet, over de dagelijkse sleur heen, opnieuw te verwachten. We zien uit naar een licht, niet het licht van de straatverlichting of van de reclame, maar het licht dat uitgaat van de liefde, dezelfde liefde waar Jezus zijn leven voor gaf. Licht dat mag uitstralen naar mensen die een heel jaar in de somberheid leven van armoede of uitsluiting.