Oecumenische viering 2019

BREKEN MET HET VERLEDEN. THUISKOMEN IN HET NU.

Hoe leeft en beweegt Abraham in het eerste boek van de bijbel, Genesis?
Hoe spreekt hij ons hier en nu aan over de grenzen van duizenden jaren heen?

De verbonden, kwetsbare Abraham die zich los maakt van het verleden.
De ambivalente Abraham die geen leugen schuwt als het hem goed uitkomt.
De zorgzame Abraham die Lot niet in de steek laat.
De vruchtbare Abraham die zichzelf ontdekt, trouw blijvend aan de

                        STEM VAN DE BELOFTE EN HET VERBOND MET JHWH.

Abraham die onderhandelt met God: ‘Zult Gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen verdelgen?’
De zwijgzame Abraham die, geconfronteerd met het ‘afgrondelijk geheim van het geloof’ zich huiverend maar vol vertrouwen overlevert aan de dwingende eis van zijn Heer.