Kunnen onze geloofsovertuigingen ons helpen om de noodzakelijk, heilvolle transformatie te maken, individueel en maatschappelijk?

Om het onderscheid te maken tussen wat nu prioritair is en bijkomstig, wat een ethisch verantwoorde levensstijl is, hoe we bruggen bouwen tussen mensen en gemeenschappen,
wat hoop en inspiratie kan geven bij de last en pijn van die ommekeer?