Vlaanderen is niet alleen multicultureel, maar ook multireligieus. Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseert het Agentschap Integratie en InburgeringĀ samen met de gebedshuizen en deĀ Limburgse lokale besturen jaarlijks een Open Gebedshuizendag.

vrijdag 28 mei 20u00: webinar Khalid Benhaddou
zaterdag 29 mei 20u00: webinar Jonas Slaats
zondag 30 mei is het Open gebedshuizendag in verschillende gemeenten