Het is goed om elk jaar in de lente de verrijzenisverhalen en verschijningsverhalen opnieuw te lezen.
Het zijn stuk voor stuk verhalen die uitdrukking willen geven aan het proces dat de leerlingen doorgegaan zijn na de dood van Jezus.