Ter overweging

Ter overweging april 2019

Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men het paaslam slacht, nam Jezus onder de maaltijd brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun, met de woorden: ‘Neemt, dit is mijn Lichaam.’ Daarna nam Hij de beker Marcus 14,22-23 Tot bevrijding van...

Lees meer

Waar gezorgd wordt, wordt bezonnen maart 2019

Ter overweging Waar gezorgd wordt, wordt bezonnen. Wij moeten dichtbij huis blijven. Zorgen voor de gewone dingen van het leven.Het alledaags is ons vertrouwd.Dat ligt ons na aan het hart.Wij zijn er dag in dag uit mee bezig.Bezinnen is in het zorgen: het voortdurend...

Lees meer

Ter overweging, januari 2019

ANDERE MENSEN IN HET VIZIERGeloven in één God betekent voor mij ook dat ik de andere mensen in het vizier heb. Hij is de ene God van alle mensen. Allemaal kijken ze op naar de ene en enige God, ook als hun godsbeelden verschillen. In de eerste zin van het credo klinkt...

Lees meer

Cultuurbehoud januari 2019

BIJBELVERHALEN Bij wijze van cultuurbehoud zouden we onszelf de verhalen uit de Bijbel opnieuw moeten vertellen. Die verhalen gaan over onszelf; de ploeterende mens die het niet slecht bedoelt maar die vaak genoeg faalt. Ieder mens is waardig, maar ook een stumper,...

Lees meer

Drukte leidt af. Stilte geeft richting – December 2018

Drukte leidt af. Stilte geeft richting. Je kan vluchten in je werk. Je kan vluchten in je hobby's. Je kan vluchten in druk, druk, druk. Afleiding doet soms deugd. Om je zorgen te vergeten. Om niet te moeten denken' aan de berg die je overmorgen moet beklimmen....

Lees meer

Bij psalm 66 november 2018

Bij psalm 66 Weet dat God nog dichter is dan licht bij donker, stem die vreemd weerklinkt en opklinkt uit ons diepste wezen: God die taal en teken in  de onmacht weet Karel Staes in "Tegentaal" blz. 49

Lees meer

Ouder worden – oktober 2018

Ouder worden Het ouder worden is immers niet alleen maar een achteruitgang en aftakelen, het heeft, als elke levensfase, zijn eigen waarde, zijn eigen droefheid, en in tijden van een cultuur die in zekere mate bloei kende, heeft men met recht voor de oudere leeftijd...

Lees meer

Bij het nieuwe werkjaar september 2018

Bij het begin van het nieuwe werkjaar 2018 - 2019 Als er elke dag van dit nieuwe werkjaar maar iets gebeurt waarmee ons hart is gemoeid. Iets waarmee wij beantwoorden aan onze bestemming, aan de opdracht van onze basisgroep iets van blijvende waarde. Zoveel eist ons...

Lees meer

Ter Overweging – Dankgebed voor de zomer juli 2018

Dankgebed voor de zomer Goede Vader in de Hemel bedankt voor de bloemen die bloeien voor de kinderen die stoeien voor het stralende morgenlicht voor een glimlach op elk gezicht voor de veelkleurige natuur voor de liefde zuiver en puur voor de heldere zonneschijn...

Lees meer

Ter overweging juini 2018

Ter overweging Christenen belijden dat Jezus is opgestaan uit de dood. Verrijzenis is echter niet hetzelfde als de onsterfelijkheid van de ziel of geest. Het betekent wel dat niet de dood maar de liefde het laatste woord heeft. Roger Burggraeve, (Hoog tijd voor een...

Lees meer

Ontvang onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Bezig met versturen

Aanbevolen

29 februari 2020
Marleen Hus en mensen in armoede


6 maart 2020
Wereldgebedsdag


11 maart 2020
Frans Swartelé, zijn interesse voor Harari


11 maart 2020
Woestijnvaders


20 maart 2020
Wederkerigheidsavond


22 maart 2020
Vastenviering van Het Veer


24 maart 2020
Stiltedag


28 maart 2020
Seculier versus religieus