VEERVIERING

Graag nodigen wij u uit op de veerviering
van zondag 21 april om 10 uur
in Bethanië,
Bethaniëstraat 74, 3600 te Genk

 God woont waar men Hem binnenlaat
In ons dagelijks taalgebruik zijn barmhartigheid en mededogen woorden geworden waar sleet op zit.
Ze klinken ouderwets en dreigen uit onze moderne woordenschat te verdwijnen.
Toch vinden we het principe van compassie en mededogen in alle religieuze, ethische en spirituele tradities terug.
Karen Armstrong maakte er haar levenswerk van om het Charter for compassion wereldwijd te laten onderschrijven en verspreiden.
Zij noemt compassie daarin ‘onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten om het leed van onze medemensen te verlichten,
om afstand te doen van onze troon in het middelpunt van de wereld en daar een ander plaats te laten nemen, en
om de onschendbare heiligheid van ieder mens te eren door iedereen zonder uitzondering te behandelen met rechtvaardigheid, billijkheid en respect.

Barmhartigheid en mededogen zijn kernbegrippen in het leven van Jezus.
Ze gaan gepaard met aandacht en raakbaarheid … en met in actie komen en handelen. Ze zijn een manier om het goddelijke in deze wereld zichtbaar te maken: God woont waar men Hem binnenlaat.

Paula en Guido