Viering maart

In hoofdstuk 6 van Fratelli Tutti staat de vraag centraal:
Hoe komen we tot dialoog met mensen
en zorgen we voor een cultuur van vriendelkheid?

Broederlijk Delen vraagt ook om in dialoog te gaan met de mensen van het Zuiden .
Dit jaar speciaal met een gemeenschap in Guatemala.

water Guatemala-2