Omgaan met macht, bezit en status
Het gaat om levenskeuzes waar ieder mee te maken heeft:
en wat leert Jezus zijn volgelingen in dat verband ?