Viering mei

Sinds september laten we ons inspireren door “Fratelli tutti” van paus Franciscus.
Vandaag inspireren we ons aan het zevende hoofdstuk: wegen naar hernieuwde ontmoeting.
Ontmoeting wordt pas mogelijk als de open wonden in onze wereld geheeld worden.
Jezus bemoedigt ons  maar stelt ook de indringende vraag of we de ambitie hebben daar werk van te maken.

Vrede