Viering november 2022 Een open samenleving

Van de 3 waarden van de Franse Revolutie zijn het vooral de vrijheid en de gelijkheid die dieper zijn doorgedrongen in ons maatschappelijk en politiek denken.
Maar de implementatie van deze 2 waarden heeft niet het beoogde doel bereikt:
Vrijheid in o.a. de Verenigde Staten van Amerika heeft geleid tot grote ongelijkheid
en gelijkheid in communistische regimes legde de vrijheid aan banden.
En hoe zit het dan met de broederlijkheid?
Is broederlijkheid misschien de missing link tussen vrijheid en gelijkheid?
En is liefde, echte liefde, onvoorwaardelijke liefde niet de enige alles omvattende helende kracht die het trio tot een “verheven relatie” kan optillen?
In en met de encycliek “Fratelli tutti” willen we samen naar een antwoord zoeken.

drie eiken