Kwetsbaarheid maakt ons ontvankelijk voor verinnerlijking en voor diepere waarden. Ze effent het pad naar wat echt belangrijk is in het leven. Wie succes heeft en dag in dag uit druk in de weer, heeft daar vaak geen tijd voor.  Wie de moed heeft de confrontatie aan te gaan met zijn eigen lijden en dat van anderen, wordt niet alleen een mooier maar ook een veerkrachtiger mens. ‘Tranen vallen nooit zomaar’.