Het woord van Jezus over de liefde tot de vreemdeling is geen bevel maar een voorbede