Een nieuw begin
In het boek Genesis gat het steeds weer om een verstoring van de harmonie,
om een overschrijding van grenzen door mensen,
met als gevolg vervreemding tussen God en mens,
tussen broers, tussen ouders en kinderen, tussen volkeren.