Voor u Gelezen

Huize Ulburghs
Datum:  maandag 12 februari van 9.45 u. – 12u.30
Titel:  Voor u gelezen
Leiding: Koen Fossey
Inhoud:  Hij zal drie boeken voorstellen die voor hem belangrijk zijn.

* “IN NAAM VAN GOD” RELIGIE EN GEWELD. Karen Armstrong
Religies en hun volgelingen zijn altijd gewelddadig – zo luidt een populaire atheïstische claim. Karen Armstrong, prominent deskundige op het gebied van wereldreligies, laat echter zien dat de ware redenen voor oorlog en geweld in onze historie meestal weinig met religie van doen hadden, maar veelal sociaal, economisch of politiek van aard waren.
In een reis van de prehistorie tot het heden maakt Armstrong duidelijk dat er naast de kruisvaarder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de hedendaagse jihadist, ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor een rechtvaardige en vredige samenleving. Daarmee corrigeert ze het wijdverbreide beeld dat religies schuldig zijn aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis. Aan de hand van gedegen onderzoek en in de vorm van een bevlogen betoog maakt de auteur zich sterk voor religieuze ideeën en bewegingen die oorlog en agressie afwijzen en zich inzetten voor gelijkheid, vrede en verzoening.

* “DE KELK EN HET ZWAARD” Onze geschiedenis, onze toekomst.  Riane Eisler.
Is een omslag van een systeem dat leidt tot voortdurende oorlogen, sociaal onrecht en ecologisch onevenwicht naar een systeem van vrede, sociale rechtvaardigheid en ecologisch evenwicht een realistische mogelijkheid? En wat voor veranderingen in de maatschappelijke structuur zouden zo’n transformatie mogelijk maken?
De zoektocht naar antwoorden op deze vragen leidde me naar de herbestudering van ons verleden, ons heden en onze toekomst. De Kelk en het Zwaard doet verslag van een deel van deze nieuwe studie naar de menselijke samenleving.
Riane Eisler schrijft letterlijk en figuurlijk geschiedenis met dit boek. Ze gebruikt feiten en inzichten die lang verzwegen, onderdrukt en ontkend zijn geweest, om aan te tonen dat oorlog en de ‘oorlog tussen de seksen’ niet door God of genen bepaald worden. De Kelk en het Zwaard vertelt een nieuw verhaal over onze culturele achtergronden: het weeft getuigenissen uit de kunst, archeologie, sociale wetenschappen, geschiedenis en andere onderzoeksvelden samen tot nieuwe patronen, die beter passen bij de beste beschikbare gegevens. Tevens verschaft dit boek bewijs dat een betere toekomst wel degelijk mogelijk is; dat die in feite stevig verankerd ligt in het intrigerende drama van wat er eigenlijk echt gebeurd is in ons verleden.

*”GOD IS ALS VROUW GEBOREN”. Pepe Rodriguez
Overzicht van de ontwikkeling van het godsbegrip van vrouwelijk naar mannelijk in de geschiedenis van de Indo-Europese culturen.

Locatie: Huize Ulburgs,  St Annastraat 7 3550 Zolder
Inschrijving:
bij jac.debruyn@telenet.be
Kosten: Vrije bijdrage.

 

Gepost in