Franciscaans zegengebed

Moge God ons zegenen met onrust
bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid,
onderdrukking en uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden
door pijn, verwerping, honger en oorlog,
zodat we onze handen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te maken in de wereld,
zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Ruth Fox in Golfslag nr. 1, 14e jaargang 2020