De auteur, Jan Lagae, pleit ervoor dat de vrijwilliger in de kerkgemeenschap een volwaardige partner zou zijn en niet louter een ‘hulpje’.

En dat er daarvoor een kerkelijk vrijwilligersbeleid zou worden uitgewerkt.