Het boek van Steven Paas is een degelijke studie over veranderende Israëlopvattingen.
De hoofdlijn is een kritische beschouwing van het Israëlisme of ‘Christian Zionism’