Tussen 21 september en 3 oktober 2022 biedt Pax Christi een digitaal bezinnend aanbod aan rond het thema:
“Ruimte voor Herstel – straf en detentie”.
Via muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen, kan u stilstaan bij vragen die ons meer raken dan we misschien verwachten