Boekvoorstelling

Datum:  maandag 25 maart van 9.45 u. – 12 u.
Titel:  Voor u gelezen
Leiding: Daniel Leroy
Inhoud:  Daniel Leroy uit Gent stelt zijn boek  voor “: Paulus & Godsgeloof “ .
Uitgave in eigen beheer. Gent, 2023.

Daniël is al heel zijn leven geboeid door de Evangelische boodschap en hoe zij vorm gekregen heeft in de geschiedenis van het christendom.
Hij heeft verschillende essays geschreven waar hij kritisch kijkt over de evolutie van de katholieke kerk en de gevolgen ervan voor onze samenleving.

Zijn boek over Paulus gaf me een sterk gedocumenteerde en toch heel verrassende kijk op deze apostel en zijn rol in het ontstaan van de Jezusbeweging.

Maar het boek schets ook hoe door de eeuwen de evolutie van de kerk geleid heeft tot de impasse van vandaag.
Daniël geboren in 1940,  is filosoof en theoloog, lic. germ. fil. KU Leuven.
Was leraar, Stafmedewerker (1973-’87) onderwijsproject van de Stichting Lodewijk de Raet.
Opleider en directeur bij het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (1986-2000).
Zelfstandige groeps-en organisatiebegeleider en psychotherapeut en verbonden met de Dominicus gemeenschap in Gent.