Leeskring Mystiek

Leeskring Mystiek Siloam
Wanneer: Zondag 24 maart van 10 tot 12 uur.
Onderwerp: Kennismaking met het gedachtegoed van Marc Alain Quaknin,
de joodse gids van deze tijd.
Prijs: 10 €
Plaats: Holsteenweg 17, 3520 Zonhoven
Begeleider: Guido en Paula Caerts – Veestraeten
Inhoud: De Frans-joodse filosoof Ouaknin (uitspreken als waknien) is bij ons jammer genoeg weinig bekend. Zijn boeken zijn nochtans in dertig talen vertaald en op radio France Culture is hij op zondagochtend geregeld te horen in het programma Talmudiques, waarin hij gasten ontvangt om met hen na te denken over de betekenis van het joodse denken in de huidige Europese cultuur.

Ouaknin is moeilijk onder één noemer te vatten. Hij is een leerling van Levinas, van wie hij het gedachtegoed probeert te verbinden met andere stromingen uit de joodse traditie. Mensen die hem kennen en volgen, noemen hem een inspirerende leermeester, een gids die hen van hardnekkige, vaststaande ideeën afhielp en enthousiast maakte voor een nieuwe, dynamische manier van lezen en denken. Een bekende uitspraak van hem is: ‘Ik ben een atheïstische rabbijn, God zij dank.’

Voor Ouaknin is vragen stellen een van de fundamenten van ons mens-zijn. Voor de joodse traditie is de vraag een opstap naar een volgende vraag. ‘Een vast antwoord beperkt de horizon; een tussen-antwoord dat een nieuwe vraag bevat, houdt de dialoog gaande.’

Welkom!
Info bij Lieve Vandormael, l.vandormael2@gmail.com