Boekvoorstelling

Voor u gelezen

Huize Ulburghs

Datum:  maandag 17 juni van 9.45 u. – 12u.30

Titel:  Boekvoorstelling : “Het Verborgen lijden” ,
Leiding: Francois Didden
Inhoud: Francois schreef dit boek naar aanleiding van borstkanker van zijn vrouw.
Daarnaast presenteert hij een vroeger werk “Het menselijk verlangen” – geschreven in associatie met Cyrille Vael, Byzantijns monnik van de abdij Chevetogne.
Bijkomende info: Francois was leraar en schooldirecteur en sinds vele jaren bezieler van de buurtwerking van La Baracca in de heel diverse wijk Lindeman van Houthalen
Locatie: Huize Ulburgs,  St Annastraat 7 3550 Zolder
Inschrijving:
bij jac.debruyn@telenet.be
Kosten: Vrije bijdrage.