De publicatie van de 95 stellingen was de vonk in het kruitvat.
Al vlug verdween de aflaatkwestie op de achtergrond door de theologische en kerkelijke vragen die er achter lagen.