Amanda  Gorman verwoordt de grote uitdagingen waarvoor de USA staat.
Zij treedt hiermee in het spoor van Maarten Luther King.