December 2021 Zo spreekt De Heer

Zo spreekt de Heer

Ik heb je aangesproken bij je naam.
Ik heb je nodig.
Kom, Ik laat je niet alleen.

Ik heb je handen nodig
om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen.

Ik heb je lippen nodig
om woorden van goedheid te spreken,
om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.

 Ik heb je ogen nodig
om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht,
om te zien waar zij op elkaar zijn uitgekeken.

Ik heb je voeten nodig
om de eerste stap te zetten naar nieuwe hoop,
om met nieuwe moed naar de stad van de mens te gaan.

Ik heb je lichaam en je geest nodig
om allen lief te hebben die je zijn toevertrouwd,
om het lijden van je medemensen te helpen dragen.

Ik heb je nodig, mijn vriend,
om anderen vrij te maken van zichzelf
om hen te verlossen  van alles wat hen bedrukt.

Kom dan,
ga op weg,
je bent gezonden
om het Rijk Gods zichtbaar en tastbaar te maken.

Gepost in