Genesis 2-4 vertelt ons hoe de mens is: een dubbelzinnig wezen, geheim én raadsel. Met deze mens, en geen andere, wil JHWH geschiedenis maken. En deze geschiedenis verloopt onder het uitroepen van de naam JHWH.
Dit is het op weg gaan. In heel Genesis gaat het om de verwekking- het worden van Israël te midden van de volkeren. Voorafgaande aan die geschiedenis wordt verhalenderwijze gezegd wie de mens is nl. zoals Abel en Kaïn.