Kerstviering, Van donker naar licht.
Vandaag breekt de hemel open.
Dag na dag worden de dagen korter en groeit het verlangen naar licht dat de duisternis verdrijft.
Christus bracht in zijn tijd licht bij vele mensen.
Hij koos consequent voor de zwaksten, de kleinsten, de armsten. En wij? En ik?
In de geboorte van Christus wordt God solidair met ons: Immanuël, God-met-ons.