Leerhuis Ulburghs

Huize Ulburghs
Datum:  maandag 25 september van 9.45 u. – 12u.30
Titel:  Voor u gelezen
Inhoud: Hein Stufkens, De grondwet voor geluk
Leiding: Jac De bruyn
Locatie: Huize Ulburgs,  St Annastraat 7 3550 Zolder
Inschrijving:
bij jac.debruyn@telenet.be
Kosten: Vrije bijdrage.